Τεχνικός Ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας της “ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” παρέχει συμβουλές κα υποδείξεις προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Ν 1568/85 και των Π.Δ 294/88, 17/96, και του 95/99

Ηλιοθερμια - Ηλιακα Συστηματα

Η ύπαρξη του τεχνικού ασφαλείας είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο (Ν 3850/2010 & 1586/1985) με στόχο την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κάθε εργαζομένου μέσα στην επιχείρηση.

Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου

Εκτίμηση και έλεγχος επικινδυνότητας

Ασφάλεια των εγκαταστάσεων

Καταγραφή διαδικασιών

Καταγραφή διαδικασιών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής

Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας

  • Υπηρεσίες συμβούλου της επιχείρησης στα θέματα ΥΑΕ
  • Έλεγχο και επίβλεψη της ασφάλειας της εγκατάστασης
  • Προτάσεις για τα απαιτούμενα Μ.Α.Π.
  • Προτάσεις για σωστή σήμανση του χώρου εργασίας
  • Προτάσεις για τη προσθήκη εξοπλισμού ασφαλείας - όπου απαιτείται καθώς και μέτρων προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων
  • Υποδείξεις ασφαλών μεθόδων εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών
  • Εκπαίδευση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις σας

Μελέτη Επαγγελματικού κινδύνου

Εντοπίζει τους κινδύνους και αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση

Λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων

Προτείνει αναλυτικές λύσεις

Οι Υπηρεσίες μας

Εξοικονομώ

Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται με την Α΄ Ενεργειακή Επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή. H έναρξη του νέου προγράμματος έγινε τον Σεπτέμβριο 2017.

Μελέτες

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως καταρτισμένους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους ικανούς να εκπονήσουν κάθε είδους και βαθμού δυσκολίας ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη.

Τεχνικός ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια

Κατασκευές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Εγκαταστάσεις Άδειες

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι το πιστοποίηση της κατάταξης των κτιρίων σε ενεργειακές κλάσεις.

Συντήρηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη και τη σωστή συντήρηση κεντρικών εγκαταστάσεων Θέρμανσης-Κλιματισμού αλλά και ατομικών μονάδων.