Μελέτες

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως καταρτισμένους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους ικανούς να εκπονήσουν κάθε είδους και βαθμού δυσκολίας ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη .Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε μελετητικά προγράμματα καθώς και μεγάλες βιβλιοθήκες υλικών, εργαλείων και προδιαγραφών προκειμένου να είμαστε σε θέση να δώσουμε λύσεις και προτάσεις σε οποιαδήποτε μελετητική πρόκληση.

Η/Μ εγκαταστάσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο τομέα των Η/Μ εγκαταστάσεων με Μελέτη και Επίβλεψη σε Κατοικίες - Ξενοδοχεία - Βιομηχανίες -Βιοτεχνίες

Μελέτες εγκαταστάσεων

Πλήρης παραγωγή απαιτούμενων σχεδίων και τευχών για μελέτες εγκαταστάσεων Υγραερίου, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού, Πυρασφάλεια, Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων, Υποσταθμών Μέσης Τάσης καθώς και διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Εξοικονομώ

Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται με την Α΄ Ενεργειακή Επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή. H έναρξη του νέου προγράμματος έγινε τον Σεπτέμβριο 2017.

Μελέτες

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως καταρτισμένους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους ικανούς να εκπονήσουν κάθε είδους και βαθμού δυσκολίας ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη.

Τεχνικός ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια

Κατασκευές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Εγκαταστάσεις Άδειες

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι το πιστοποίηση της κατάταξης των κτιρίων σε ενεργειακές κλάσεις.

Συντήρηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη και τη σωστή συντήρηση κεντρικών εγκαταστάσεων Θέρμανσης-Κλιματισμού αλλά και ατομικών μονάδων.