“ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Όπως έχουν εξηγήσει οι επίσημοι φορείς υγείας , οι κλιματιστικές μονάδες δεν λειτουργούν από μόνες τους ως εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του # COVID 19
Υπό προϋποθέσεις ωστόσο μπορεί να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση από άτομα που ήδη είναι φορείς του ιού
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν υπάρχει κάποιο κεντρικό σύστημα κλιματισμού με αεραγωγούς και πολύ σημαντικό είναι ο αέρας που προέρχεται από τα συγκεκριμένα κλιματιστικά να είναι φρέσκος και όχι ανακυκλούμενος. Τα συγκεκριμένα συστήματα κλιματισμού θα πρέπει να ρυθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνουν περισσότερο καθαρό αέρα από έξω και όχι να ανανεώνουν αυτόν που ήδη υπάρχει στον χώρο. Η ανακυκλοφορία του εσωτερικού αέρα χωρίς την παροχή εξωτερικού, πρέπει να αποφευχθεί, καθώς μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του κινδύνου μετάδοσης του ιού

Είναι ασφαλής η χρήση οικιακών κλιματιστικών;


Τα κλιματιστικά οικιακού τύπου είναι σαφώς πιο ασφαλή από αυτά που υπάρχουν σε μεγάλους – δημόσιους χώρους. Και πάλι όμως η σύσταση του υπουργείου είναι σαφής, θα πρέπει να καθαριστούν σωστά και η χρήση τους να γίνεται όταν είναι απόλυτα απαραίτητη.
«Καλό θα είναι να αερίζουμε καλά τον χώρο πριν τη χρήση του κλιματιστικού και κατά τη διάρκεια της να έχουμε κάποιο παράθυρο ανοικτό έτσι ώστε ο αέρας να ανανεώνεται. Σε περίπτωση που σε ένα σπίτι όλοι οι διαμένοντες είναι υγιείς και δεν έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μόλυνσης και μετάδοσης του ιού

Παράλληλα όμως πρέπει να γίνεται το ετήσιο service από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και με τα κατάλληλα χημικά υγρά πιστοποιημένα από το ΕΟΦ για τις εξής εργασίες :

• συντήρηση η και αντικατάστασης των φίλτρων
• καθαρισμός του αποχετευτικού συστήματος
• καθαρισμός της φτερωτής του ανεμιστήρα
• καθαρισμός ολόκληρου του πλαστικού περιβλήματος της εσωτερικής μονάδας με ψεκασμό
• ψεκασμός και καθαρισμός της εξωτερικής μονάδας
• έλεγχος και μέτρηση της απόδοσης του κλιματιστικού
• έλεγχος ποσότητας FREON

Σε κάθε περίπτωση τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και μένουμε υγιείς !!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Πρόσφατα