Κατασκευές

Η εταιρεία μας η “ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” αναλαμβάνει τη κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Εγκαταστάσεις Θέρμανσης

(Μονοσωλήνιο, Δiσωλήνιο)

Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης

Κλιματισμός κατοικιών

Πυροσβεστικά Δίκτυα

Δίκτυα Ατμού

Επαγγελματικός Κλιματισμός - Εξαερισμός

(καταστημάτων, γραφείων, ξενοδοχείων)

Εγκαταστάσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης

(κατοικιών, ξενοδοχείων)

Εγκαταστάσεις Ηλιοθερμίας - Ηλιακών συστημάτων

Εγκαταστάσεις Υγραερίου και Δεξαμενές Υγραερίου

Οι Υπηρεσίες μας

Εξοικονομώ

Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται με την Α΄ Ενεργειακή Επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή. H έναρξη του νέου προγράμματος έγινε τον Σεπτέμβριο 2017.

Μελέτες

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως καταρτισμένους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους ικανούς να εκπονήσουν κάθε είδους και βαθμού δυσκολίας ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη.

Τεχνικός ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια

Κατασκευές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Εγκαταστάσεις Άδειες

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι το πιστοποίηση της κατάταξης των κτιρίων σε ενεργειακές κλάσεις.

Συντήρηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη και τη σωστή συντήρηση κεντρικών εγκαταστάσεων Θέρμανσης-Κλιματισμού αλλά και ατομικών μονάδων.