Εξοικονομώ

Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται με την Α΄ Ενεργειακή Επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή. H έναρξη του νέου προγράμματος έγινε τον Σεπτέμβριο 2017.

Εξοικονομώ κατ' οίκον

Όλες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
 • Θα επιδοτηθείτε ως και 70%, στα έξοδα Ενεργειακής Αναβάθμισηςτης οικίας σας.
 • Θα καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια για… θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.
 • Θα διασφαλίσετε αναβάθμιση ποιότητας ζωής, άνεσης και βιοτικού επιπέδου.
 • Θα αυξήσετε την αξία του ακινήτου σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα αναλάβουμε…

 • Την πλήρη ενημέρωση σας (Σύμβουλος Έργου).
 • Όλα τα διαδικαστικά θέματα (σύνταξη και κατάθεση του φακέλου σας).
 • Την διενέργεια της A’ Ενεργειακής Επιθεώρησης και την καταγραφή των παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση της οικίας σας.
 • Την υλοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων από τον όμιλό μας και τους συνεργάτες μας
 • Την διενέργεια της Β’ Ενεργειακής Επιθεώρησης και τη μετέπειτα υποστήριξη σε ότι χρειαστείτε.

Η λήψη του δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «Επιδότηση» και τη διαφορά να την καλύψετε με δικά σας χρήματα. Ωστόσο, το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ και η διάρκεια αποπληρωμής του είναι από 4 έως 6 έτη.

 • Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας. (Ενεργειακός Επιθεωρητής)
 • Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη (Από Τράπεζα εφόσον επιθυμεί δάνειο)
 • Έκδοση του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και καταγραφή των παρεμβάσεων.
 • Υποβολή των δικαιολογητικών στον φορέα.
 • Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου.
 • Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (Προαιρετικό).
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων.
 • Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργ. Απόδοσης & κατάθεση φακέλου αποπεράτωσης έργου.
 • Τελική εκταμίευση.

Μπορούν επιδοτηθούν διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες (στο παρόν κείμενο δεν θα αναφερθούμε σε πολυκατοικίες). Θα πρέπει επίσης κάθε κατοικία να έχει:

 • Οικοδομική άδεια ή νομιμοποιητικό έγγραφο ή έγγραφο εξαίρεσης από κατεδάφιση.
 • Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα με Δικαίωμα Κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Η Επιδότηση φτάνει έως και 70% ανάλογα με το εισόδημα και τα προστατευόμενα μέλη.

Ανάλογα με το εισόδημα του κάθε ωφελούμενου καθορίζεται το ύψος της επιδότησης.  Για εισόδημα πάνω από 35.000€ ατομικό ή 45.000€ οικογενειακό το ποσοστό επιχορήγησης είναι μηδενικό αλλά παρέχεται 100% Άτοκο Δάνειο και καλύπτονται 100% το κόστος των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και η αμοιβή του Συμβούλου Έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νομιμότητα του ακινήτου. Θα πρέπει να προηγηθεί η νομιμοποίηση πριν την υποβολή φακέλου. Μπορούμε να αναλάβουμε την νομιμοποίηση του ακινήτου και κατόπιν στη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου της αίτησης σας.

Ο Σύμβουλος Έργου, αναλαμβάνει… την υποβολή αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και την προσκόμισης των δικαιολογητικών μέχρι την τελική εκταμίευση. Η αμοιβή του Σύμβουλου είναι επιλέξιμη και καταβάλλεται κατά στο 100% κατά την τελική εκταμίευση.
Η εταιρεία μας διαθέτει τους πιο πεπειραμένους μηχανικούς Σύμβουλους Έργου.

Είναι το πλέον απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης. Όταν ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις γίνεται νέα επιθεώρηση που πιστοποιεί την τέλεση τους και την Ενεργειακή Αναβάθμιση.

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες, προκύπτουν από τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά τη διαδικασία της Α΄ επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. (π.χ. Φ. Αέριο).

 • Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (π.χ. τέντες).
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτίριο συμπεριλαμβανομένων στέγης και πιλοτής.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250€/m2 (ανώτατο όριο 25.000€). Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κατοικία 100m2, θα είναι 25.000€. 

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κατοικία 60m2, θα είναι 15.000€.

Το κόστος αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στο προϋπολογισμό όμως καλύπτονται στο 100% από το πρόγραμμα και επιστρέφονται στον ωφελούμενο με την τελική εκταμίευση.

 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή και Διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο«.
 • Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Αντίγραφο τελευταίου αντίγραφου της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Αντίγραφο κτηματολογίου.
 • Τους κωδικούς του taxisnet.
 • Αν η κατοικία εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν, θα χρειαστούμε: Αντίγραφο τελευταίας Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την Οικοδομική Άδεια, μπορούμε να μεριμνήσουμε εμείς.

Το "Εξοικονομώ κατ' οίκον" είναι η μεγάλη ευκαιρία για να πραγματοποιήσουμε την πολυπόθητη Ενεργειακή Αναβάθμιση των σπιτιών μας.