Άδειες Εγκατάστασης - Λειτουργίας

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς. Παραδείγματα τέτοιων χρήσεων είναι: φαρμακεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, εκπαιδευτήρια, ιατρεία κ.α. Η άδεια λειτουργίας είναι η έγκριση που χορηγεί η πολιτεία για την ίδρυση μιας επιχείρησης εφόσον αυτή και το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.

Προκειμένου να εκδοθεί μια άδεια λειτουργίας, ο μηχανικός καλείται να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες (κατόψεις, Βεβαίωση Κύριας χρήσης, Μελέτη Πυροπροστασίας κτλ.). Πριν την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και σχεδίων ο μηχανικός ελέγχει την καταλληλότητα του χώρου και τις δυνατότητες επεμβάσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν και με τι κόστος ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.

Οι Υπηρεσίες μας

Εξοικονομώ

Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται με την Α΄ Ενεργειακή Επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή. H έναρξη του νέου προγράμματος έγινε τον Σεπτέμβριο 2017.

Μελέτες

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως καταρτισμένους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους ικανούς να εκπονήσουν κάθε είδους και βαθμού δυσκολίας ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη.

Τεχνικός ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια

Κατασκευές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Εγκαταστάσεις Άδειες

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι το πιστοποίηση της κατάταξης των κτιρίων σε ενεργειακές κλάσεις.

Συντήρηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη και τη σωστή συντήρηση κεντρικών εγκαταστάσεων Θέρμανσης-Κλιματισμού αλλά και ατομικών μονάδων.